Idea

Bielańska Akademia Umiejętności jest dedykowana mieszkańcom
Bielan oraz m. st. Warszawy.

Ideą BAU jest chęć przybliżenia bielańskiej społeczności wybitnych
i ważnych osobowości ze świata nauki i kultury poprzez cykl spotkań oraz poszerzenie jej zainteresowań i umiejętności poprzez umożliwienie wzięcia czynnego udziału w interdyscyplinarnych warsztatach rozwojowych prowadzonych przez artystów i specjalistów danej dziedziny.

Chcąc podtrzymać idee promowania wysokiej kultury, pragniemy zwrócić się bezpośrednio do wybitnych osobowości i odwołać
się do ważnych dzieł polskiej kultury tak, by zmniejszyć dystans pomiędzy Odbiorcą a Twórcą, zainspirować mieszkańców do samodzielnego tworzenia kultury wskazując na jej potencjał,
a tym samym sprawić, aby sztuka stała się ważnym elementem codzienności bielańczyków.

Idealnym miejscem do takich spotkań oraz działań jest przestrzeń Bielańskiego Ratusza. Przyjazna, o dobrej infrastrukturze, znana okolicznym mieszkańcom nie tylko jako miejsce ważne, w którym załatwia się kwestie administracyjne, ale i prestiżowe miejsce promocji sztuki,
m.in. dzięki organizowanym w Sali Estradowej wydarzeniom kulturalnym.

Brak możliwości komentowania.