Idea

czterywymiarybau/ Luty 15, 2017/ Bez kategorii

Bielańska Akademia Umiejętności jest dedykowana mieszkańcom Bielan oraz m. st. Warszawy.

Ideą BAU jest chęć przybliżenia bielańskiej społeczności wybitnych i ważnych osobowości
ze świata nauki i kultury poprzez cykl spotkań oraz poszerzenie jej zainteresowań i umiejętności poprzez umożliwienie wzięcia czynnego udziału w interdyscyplinarnych warsztatach rozwojowych prowadzonych przez artystów i specjalistów danej dziedziny.

Chcąc podtrzymać idee promowania wysokiej kultury, pragniemy zwrócić się bezpośrednio
do wybitnych osobowości i odwołać się do ważnych dzieł polskiej kultury tak, by zmniejszyć dystans pomiędzy Odbiorcą a Twórcą, zainspirować mieszkańców do samodzielnego
tworzenia kultury wskazując na jej potencjał, a tym samym sprawić, aby sztuka stała
się ważnym elementem codzienności bielańczyków.

Idealnym miejscem do takich spotkań oraz działań jest przestrzeń Bielańskiego Ratusza.
Przyjazna, o dobrej infrastrukturze, znana okolicznym mieszkańcom nie tylko jako miejsce ważne, w którym załatwia się kwestie administracyjne, ale i prestiżowe miejsce promocji sztuki, m.in. dzięki organizowanym w Sali Estradowej wydarzeniom kulturalnym.