IDEA

IDEA

Bielańska Akademia Umiejętności to:

-cykl spotkań z wybitnymi przedstawicielami świata sztuki, rozwoju osobistego i biznesu,

-warsztaty artystyczne o szerokim zakresie tematycznym mające dać uczestnikom narzędzia do odkrywania i rozwijania swoich talentów.

Nadrzędnym celem projektu jest zainspirowanie mieszkańców Bielan do aktywnego udziału w życiu kulturalnym oraz liderów środowiska lokalnego do inicjowania i współtworzenia tego typu działań w przyszłości, a co za tym idzie do rozwoju i podniesienia jakości życia w naszej dzielnicy.

Spotkania i warsztaty będą odbywać się w bieżącym roku, cyklicznie, przez pięć miesięcy (marzec, kwiecień, wrzesień, październik i listopad).

 

 

Inicjatorzy Bielańskiej Akademii Umiejętności, czyli Stowarzyszenie Twórców „Cztery wymiary to dla nas za mało”:

Sebastian Świerszcz, aktor, aktywista bielański.
Joanna Grabowiecka, reżyserka teatralna, scenografka, trenerka.
Tomasz Leszczyński, aktor, reżyser, tłumacz.

Wspólnie z innymi twórcami realizujemy wizję nowej kultury na warszawskich Bielanach, w Warszawie, w Polsce i, a co nam szkodzi!, na świecie.
Kultury, która ma inspirować do zmian i podnosić jakość życia lokalnej społeczności oraz każdej osoby, która zechce przyjąć zaproszenie do udziału w naszych projektach, wymyślanych przedsięwzięciach i podejmowanych przez nas inicjatywach.
Pragniemy zachęcać do kontaktu z kulturą i sztuką oraz do czerpania radości z tworzenia.
Mamy ambicję, aby prześcignąć samego Paolo Sorrentino w tworzeniu wokół nas Wielkiego Piękna!
Chcemy Was zainspirować do spotkań, zapraszać do rozmów, w tym do dialogu, zarówno międzypokoleniowego jak i międzykulturowego, pobudzać do dyskusji, ośmielać do działania i wyjścia poza schematy, wspierać tworzenie się sieci kontaktów wśród społeczności bielańskiej oraz liderów i organizatorów ciekawych inicjatyw w kraju i za granicą.
Po prostu BYĆ! DZIAŁAĆ! DZIELIĆ SIĘ TYM, CO W NAS NAJLEPSZE!

 

 

 

Brak możliwości komentowania.