Idea

Bielańska Akademia Umiejętności jest dedykowana mieszkańcom Bielan oraz m. st. Warszawy. Ideą BAU jest chęć przybliżenia bielańskiej społeczności wybitnych i ważnych osobowości ze świata nauki i kultury poprzez cykl spotkań oraz poszerzenie jej zainteresowań i umiejętności poprzez umożliwienie wzięcia czynnego udziału w interdyscyplinarnych warsztatach rozwojowych prowadzonych przez artystów i specjalistów…

czytaj dalej