o nas

Inicjatorzy Bielańskiej Akademii Umiejętności:
Sebastian Świerszcz, aktor, aktywista bielański.
Joanna Grabowiecka, reżyserka teatralna, trenerka.
Tomasz Leszczyński, aktor, reżyser, tłumacz.

Wspólnie z innymi twórcami realizujemy wizję nowej kultury na warszawskich Bielanach,
w Warszawie, w Polsce i, a co nam szkodzi!, na świecie.
Kultury, która ma inspirować do zmian i podnosić jakość życia lokalnej społeczności oraz każdej osoby, która zechce przyjąć zaproszenie do udziału w naszych projektach, wymyślanych przedsięwzięciach i podejmowanych przez nas inicjatywach.
Pragniemy zachęcać do kontaktu z kulturą i sztuką oraz do czerpania radości z tworzenia.
Mamy ambicję, aby prześcignąć samego Paolo Sorrentino w tworzeniu wokół nas Wielkiego Piękna!
Chcemy Was zainspirować do spotkań, zapraszać do rozmów, w tym do dialogu, zarówno międzypokoleniowego jak i międzykulturowego, pobudzać do dyskusji, ośmielać do działania i wyjścia poza schematy, wspierać tworzenie się sieci kontaktów wśród społeczności bielańskiej oraz liderów i organizatorów ciekawych inicjatyw w kraju i za granicą.
Po prostu BYĆ! DZIAŁAĆ! DZIELIĆ SIĘ TYM, CO W NAS NAJLEPSZE!

Realizatorem  zadania finansowanego przez Zarząd i Radę Dzielnicy Bielany jest Stowarzyszenie Twórców „Cztery wymiary to dla nas za mało”. Zostało ono stworzone przez niezależnych artystów działających w różnych dziedzinach sztuki: filmie, teatrze, sztukach wizualanych. Mamy na celu propagowanie niezależnej twórczości, edukowanie przez sztukę i ożywianie lokalnych społeczności poprzez działania twórcze.

Brak możliwości komentowania.